Avís legal

Estàs en un espai compromès amb els drets dels seus usuaris i per aquesta raó, tindràs màxima transparència i rigor sobre tot el que necessites saber sobre aquesta web.

Aquesta web compleix rigorosament amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Els serveis i/o productes estan disponibles només per a les persones jurídiques i les persones que tinguin 16 anys.

Identificador del responsable de la web

Denominació social: Neus Estrada Carreras
NIF: 52160831M
Correu electrònic: hola@neusestrada.com
Domicili social: Masnou de Can Badó, s/n 08469 Montseny (Barcelona)
La seva activitat social és: serveis de psicologia i xerrades.

¿Et preocupen les teves dades personals?

Llegeix la Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Neus Estrada Carreras.

D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o perjudicials, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

Pel que fa als continguts d’aquesta web, es prohibeix:

  • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular.
  • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o meu com a legítim titular.
  • La seva utilització amb finalitats comercials o publicitàries.

En la utilització del web neusestrada.com, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pugui danyar la imatge, els interessos i els drets de Neus Estrada Carreras o de tercers, o que pugui danyar, desactivar o sobrecarregar el portal neusestrada.com, o que impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització del web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són totalment fiables i que, per tant, neusestrada.com no pot garantir l’absència de programari maliciós o altres elements que puguin produir alteracions als sistemes informàtics (software i hardware) de l’usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos, tot i que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements perjudicials.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a Neus Estrada Carreras poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, de titularitat exclusiva de Neus Estrada Carreras, que assumeix totes les mesures de tipus tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en aquestes d’acord amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i neusestrada.com utilitza un canal segur, i les dades transmeses estan xifrades gràcies al protocol https, per tant, disposo de les millors condicions de seguretat per garantir la confidencialitat dels usuaris.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de conflictes que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Exclusió de garanties i responsable

Neus Estrada Carreras no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar de:

  • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts.
  • La existència de programari maliciós, programes malintencionats o perjudicials en els continguts.
  • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
  • La manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.
  • El prestador no es fa responsable en cap cas dels danys que puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general, les relacions entre Neus Estrada Carreras i els usuaris dels seus serveis telemàtics presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals de Barcelona.

En cas que qualsevol usuari tingui algun dubte sobre les condicions d’aquest Avís Legal o qualsevol comentari sobre el portal neusestrada.com, si us plau dirigiu-vos a hola@neusestrada.com.

L’Avís Legal ha estat actualitzat per última vegada el 10 de gener de 2024.