Política de privacitat

Tota la informació sobre el tractament de les teves dades personals en aquest lloc web es pot trobar aquí. Aquesta política expressa com es tractarà i protegirà la informació personal de totes les persones que es relacionin amb Neus Estada Carreras a través d’aquest lloc web. Si us plau, llegeix tots els apartats de l’Avís Legal, de la política de galetes i de la present política de privacitat abans d’utilitzar aquest lloc web.

D’acord amb el que disposa el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Neus Estada Carreras et informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prets el teu consentiment exprés, informat, lliure i inequívoc per al tractament de les Dades que proporcionis, i sobre les quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent, per part de Neus Estada Carreras, com a responsable del tractament.

¿QUI ÉS EL RESPONSABLE D’AQUEST LLOC WEB?

Identitat del Responsable: Neus Estada Carreras
NIF/CIF: 52160831M
Direcció: Masnou de Can Badó, s/n 08469 Montseny (Barcelona)
Correu electrònic: hola@neusestrada.com
Activitat: serveis de psicologia
Dades de contacte del responsable o representant, i del delegat de protecció de dades en el seu cas: Masnou de Can Badó, s/n 08469 Montseny (Barcelona)

¿QUINS DADES PERSONALS ES RECOLLEGEIXEN EN AQUEST LLOC WEB?

Per a les finalitats establertes en aquesta Política de Privacitat, Neus Estada Carreras recull i tracta les Dades Personals que es detallen a continuació, que depenen dels diferents productes o serveis que sol·licitis en aquest lloc web:

Dades identificatives: nom, cognoms.

Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon mòbil.

Dades contractuals: dades d’operacions contractuales, DNI, productes i serveis adquirits, operacions financeres, dades de pagament.

Dades de navegació: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus de navegador, domini a través del qual accedeixes al Lloc Web, dades de navegació, activitat al Lloc Web.

AMB QUINA BASE LEGAL ES TRACTEN AQUESTES DADES?

Tractem les teves dades personals amb les següents bases legals: • L’execució d’un contracte amb Neus Estada Carreras, per a la contractació de serveis, publicar anuncis i gestionar els serveis sol·licitats. • El consentiment de l’usuari pel que fa al contacte, la subscripció a continguts i l’enviament de comunicacions comercials, via correu electrònic, galetes o sistemes de missatgeria. • Els interessos legítims del responsable del tractament per protegir els usuaris del web de Neus Estada Carreras d’abús i frau en l’ús dels nostres serveis.

AMB QUINES FINALITATS TRACTAREM LES TEVES DADES?

En aquest lloc web, hi ha diferents formularis, en cadascun d’ells, la informació que es recull s’utilitzarà de la següent manera: (Seleccionar els que corresponguin o afegir els que siguin pertinents)

Formularis de subscripció a continguts: hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Les dades facilitades es faran servir exclusivament per enviar la Newsletter i mantenir-te actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per als subscriptors de neusestrada.com

Formulari de comentaris: Les dades personals introduïdes en el formulari per inserir aquests comentaris es faran servir exclusivament per moderar-los i publicar-los.

Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas, s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari necessiti a través del web.

Formulari de Registre: En aquest cas, sol·licitem les següents dades personals: Nom, Email, perquè puguis crear un compte en el nostre sistema i donar accés a les seves funcionalitats.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Dades dels Clients: El termini de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que el Client contracti. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, podent mantenir-se fins a:

 • 4 anys: Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris…); Arts. 66 i ss. Llei General Tributària (llibres de comptabilitat…).

 • 5 anys: Art. 1964 del Codi Civil (accions personals sense termini especial).

 • 6 anys: Art. 30 del Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures…).

 • 10 anys: Art. 25 de la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors: Des del moment en què l’usuari es subscriu fins que es dona de baixa.

Dades de clients potencials: Les dades es conservaran en tot cas durant la vigència de la relació comercial establerta i, un cop finalitzada, dos anys, llevat que l’usuari sol·liciti abans la seva supressió.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS EN RELACIÓ AMB L’ÚS DE LES TEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si a Neus Estada Carreras estem tractant dades personals que li concerneixen o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Sol·licitar-ne la cancel·lació.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Oposar-se al tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: https://www.aepd.es/es

Per exercir aquests drets, pot escriure a hola@neusestrada.com.

Existeix un formulari per a l’exercici dels seus drets, el pot sol·licitar per correu electrònic o, si ho prefereix, pot utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si el representa algú, ha d’adjuntar còpia del seu DNI, o ha d’estar signat amb la seva signatura electrònica.

Els formularis es poden presentar presencialment, enviar per carta o per correu electrònic a l’adreça del responsable que apareix a l’inici d’aquest text.

Publicitat a Facebook (Facebook Ads)

En aquest lloc web s’utilitza la publicitat a Facebook (Facebook Ads):

Facebook Ads permet segmentar l’audiència per dirigir anuncis.

Gràcies a la funció d’audiències personalitzades de Facebook, es pot crear una audiència a partir de dades d’usuaris i subscriptors d’aquest lloc web, com ara adreces de correu electrònic i números de telèfon. Per això, és necessari compartir les bases de dades amb Facebook per, posteriorment, crear audiències personalitzades dirigint els anuncis a persones amb perfils similars.

Per a la segmentació dels anuncis d’acord amb les Polítiques de Facebook, no s’utilitza informació personal confidencial i no es comparteix amb tercers ni amb altres anunciants, i seran eliminats per Facebook un cop finalitzi aquest procés. A més, Facebook s’encarregarà de garantir la confidencialitat.

El sistema d’anuncis dissenyat per Facebook permet mostrar anuncis rellevants i útils sense revelar la teva identitat als anunciants, arribant a grups de persones amb perfils determinats.

Com a usuari, pots revocar el teu consentiment en qualsevol moment a través de https://www.facebook.com/settings?tab=ads, on pots configurar la recepció d’anuncis. Així mateix, pots indicar que no vols anuncis basats en interessos de Facebook, ni d’altres empreses, a través de l’Aliança Europea de Publicitat Digital Interactiva (European Interactive Digital Advertising Alliance, EDAA) de Your On Line Choices (http://www.youronlinechoices.com/es/) o en la configuració del teu ordinador o dispositiu mòbil.

Per utilitzar la funció d’audiències personalitzades, aquest lloc web utilitza l’eina Website Custom Audience de Facebook, que fa ús del píxel de Facebook que marca el visitant d’aquesta pàgina web de manera anonimitzada. Si desitges oposar-te a l’ús de Website Custom Audiences de Facebook, tens la possibilitat de fer-ho a: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Per a més informació sobre l’abast i la finalitat de la recopilació de dades per part de Facebook i el seu posterior tractament, així com per configurar la teva privadesa, has d’anar als següents enllaços: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Píxel de seguiment de conversions de Facebook

Per a l’optimització de les campanyes publicitàries dels anuncis que es publiquen a Facebook, i amb finalitats estadístiques, s’utilitza el píxel de seguiment de conversions de Facebook Inc., 1601 s. California Ave, Palo Alto, CA 94304, que rastreja les accions dels usuaris després de fer clic en un anunci.

Les dades que s’obtenen a través d’aquest píxel són anònimes i no fan referència a persones físiques identificades, ni s’emmagatzemen, ni es creen perfils amb les seves dades personals.

Aquestes dades poden ser emmagatzemades i tractades per Facebook, i aquest pot vincular aquestes dades amb el teu compte de Facebook i utilitzar-les també amb finalitats publicitàries pròpies d’acord amb la política d’ús de dades de Facebook que trobaràs a https://www.facebook.com/about/privacy/, recentment actualitzada a https://www.facebook.com/about/privacy/update. Pots possibilitar a Facebook i als seus socis la inserció d’anuncis publicitaris dins i fora de Facebook, i per a aquests fins es pot emmagatzemar una galeta al teu ordinador.

NOTIFICACIÓ I DECLARACIÓ DE VIOLACIONS

Notificació de seguretat i declaració de violacions

A Neus Estada Carreras prenem mesures de seguretat adequades al nivell de risc per protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal. No obstant això, si Neus Estada Carreras determina que les dades dels seus serveis han estat malversades (incloent-hi un empleat de Neus Estada Carreras), s’han exposat a través d’una violació de seguretat o han estat adquirides de manera incorrecta per part d’un tercer, Neus Estada Carreras t’informarà immediatament d’aquesta violació de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

A QUÈ DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES TEVES DADES?

Moltes eines utilitzades en aquest lloc web per gestionar dades són contractades per tercers. Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, Neus Estada Carreras comparteix dades amb els següents proveïdors sota les seves corresponents condicions de privadesa:

Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagaments, processament de comandes, anàlisi, gestió de campanyes de màrqueting, gestió de llocs web i distribució de correu electrònic i altres proveïdors de serveis similars) perquè aquests puguin realitzar funcions comercials en nom de Neus Estada Carreras.

Poden tenir accés a aquest lloc web de manera ocasional l’empresa de desenvolupament i manteniment web, o la d’hosting. Les mateixes tenen signat un contracte de prestació de serveis que les obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que s’aplica als tractaments realitzats en aquest lloc web.

Qualsevol transferència internacional de dades derivada de l’ús d’eines o proveïdors de serveis estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari nord-americanes compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privadesa, secret i seguretat de les dades.

Concretament aquest lloc web utilitza les següents eines:

 • Eina de màrqueting per correu electrònic:mailerlite
 • Eines d’anàlisi: Google Analytics

SEGMENTACIÓ I ELABORACIÓ DE PERFILS

El registre de les dades personals aportades en el moment de subscripció, contacte, interacció amb el lloc web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent la informació proporcionada per les galetes en relació amb els hàbits de navegació, serà utilitzat per a ser segmentat o categoritzat amb la finalitat d’aplicar-lo a l’activitat relacionada amb (la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, anàlisi de propostes sol·licitades pels usuaris/clients, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, i enquestes o formularis).

L’elaboració de perfils, mitjançant l’anàlisi de les teves decisions individuals automatitzades, consisteix en l’ús de les teves Dades Personals per avaluar determinats aspectes personals, com (l’anàlisi i predicció de la teva situació econòmica, preferències personals, interessos, comportament, ubicació, moviments i actituds). La lògica aplicada per a l’obtenció d’aquests perfils és l’ús de procediments estadístics i les conseqüències d’aquest tractament de les teves dades mitjançant la realització de perfils, l’enviament de comunicacions personalitzades del teu interès amb continguts relacionats amb els serveis oferts.

La base legal per al tractament de les teves dades per als fins indicats i l’elaboració de decisions individuals automatitzades amb l’elaboració de perfils és el consentiment atorgat en marcar la casella anteriorment indicada.

Les dades que utilitzem en l’elaboració de perfils i que mostrem als anunciants no són dades que permetin identificar els usuaris, només es mostren en una gràfica el tipus de públic que tenim, la seva edat, país, gènere, etc.

SECRET I SEGURETAT DE LES DADES

neusestrada.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant-ne la confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquestes; així com a complir amb la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquest lloc web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.)

neusestrada.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a elles per part de tercers.

Pel que fa a la confidencialitat del processament, Neus Estada Carreras s’assegurarà que qualsevol persona autoritzada per Neus Estada Carreras per processar les dades del client (incloent-hi el seu personal, col·laboradors i proveïdors), estarà sota l’obligació adequada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se’n Neus Estada Carreras haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client ho sol·liciti raonablement.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remets a neusestrada.com exonerant a Neus Estada Carreras de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Neus Estada Carreras en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARCO. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA

Neus Estada Carreras es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests casos, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.