Els versos que guien la meva vida ja fa algun temps…

Deixa’t sentir, deixa’t portar.

La sal del vent, el blau del Mar.

Que et guiï el timó de la teva passió.

Que et sedueixi l’olor i la Pau del Mar.

Neus